vonk en visie

KunstKabaal streeft naar meer samenhang in het onderwijs. We behandelen actuele en boeiende thema’s en zorgen altijd voor overlap in het reguliere onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van beeldende vorming, theater en natuur. Of een kruisbestuiving tussen dans, media en literatuur. Door diverse vakdocenten online in de klas te halen gaat het onderwerp meer leven en zal het onderwijs betekenisvoller worden.

Door vakdocenten samen te laten werken zijn de leerlingen met KunstKabaal meer procesgericht bezig en dit leidt tot verrassende resultaten en een groeiend vermogen tot oplossingsgericht denken. Leerlingen gaan de wereld om zich heen beter begrijpen en voelen zich er meer mee verbonden. Hoe de toekomst van een leerling er ook uit zal gaan zien, deze vaardigheden zullen van essentiële waarde zijn voor leerlingen in alle beroepen en op alle niveaus.

Vakdocenten KunstKabaal

winke

Winke van Diest (beeldende vorming)

Amie Hart

Amie Hart

nynke

Nynke Zandhuis (natuurpedagoog)

tamara

Tamara Griffioen (drama)